AstraZeneca, Shanghai (2016)

Pu Shang Hotel, Xiamen (2017)

Diao Yu Tai State Guest House, Yang Yuan Zhai, Beijing (2019)

Universal Studios, Bei Jing (2019)

Diao Yu Tai, Wan Liu Tang, Bei Jing (2020)

Universal Studios Staff Kitchen, Bei Jing (2020)

Xi’an Chanba Huayi Hotel (2021)

Embassy of Belgium Beijing (2022)